Tradycje, obrzędy, obchody świąt, uroczystości - rok szkolny 2017/2018

     

GRUDZIEŃ

Dzień Świętego Mikołaja- Zapalenie choinek w szkole - spotkanie ze św. Mikołajem

Spotkanie przy opłatku – tradycje bożonarodzeniowe

Konkurs kolęd i piosenek Bożonarodzeniowych

Akcja pod patronatem MOPS –u we Wrześni PIERNIKOWE SERCE

Wigilie klasowe

Akcja Ogólnopolski Projekt Stypendialny- "Stypentiada"

 

STYCZEŃ

Zabawy noworoczne

Akcja "Kolędnicy Misyjni"

Znawca lektur - Konkurs szkolny

Dzień Babci i Dziadka

 Wojewódzkie Konkursy ( J. Angielski, J. Polski, Matematyka)- Etapy szkolne

LUTY

Dzień Bezpiecznego Internetu
ferie zimowe