Tradycje, obrzędy, obchody świąt, uroczystości - rok szkolny 2016/2017

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17

Wybory samorządów klasowych

Rocznice wrześniowe

Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

Dzień Chłopca
Zebrania z rodzicami

 

PAŹDZIERNIK

Święto Pierwszoklasisty– Pasowanie na ucznia szkoły

Dzień Edukacji Narodowej

"Cuda z dyni"- konkurs plastyczny

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie Kolbe- kat. plastyczna

 

LISTOPAD

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Narodowe Święto Niepodległości

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Andrzejki – wróżby i zabawy

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

GRUDZIEŃ

Dzień Świętego Mikołaja- Zapalenie choinek w szkole - spotkanie ze św. Mikołajem

Spotkanie przy opłatku – tradycje bożonarodzeniowe

Konkurs kolęd i piosenek Bożonarodzeniowych

Akcja pod patronatem MOPS –u we Wrześni PIERNIKOWE SERCE

Wigilie klasowe
Dekoracje świąteczne szkoły

Akcja Ogólnopolski Projekt Stypendialny- "Stypentiada"

 

STYCZEŃ

Zabawy noworoczne

Akcja "Kolędnicy Misyjni"

Konkurs artystyczny "Pokaż co potrafisz"

Dzień Babci i Dziadka

Konkurs głośnego czytania w języku angielskim

LUTY

Dzień Bezpiecznego Internetu
Obchody Światowego Dnia Języka Ojczystego

MARZEC

Rekolekcje Wielkopostne

Dzień Wiosny - Powitanie wiosny tańcem

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz Rachunków” -etap szkolny

IV Międzyszkolny konkurs czytelniczo-artystyczny klas trzecich

Konkurs recytatorski
Dekoracje wiosenne: "Wiosna w szkole"
Konkurs Techniczny "Przemysłowy Dobromir"
Konkurs ortograficzny "Mistrz Ortografii"

Powiatowy Konkurs Matematyczny – etap szkolny

 

KWIECIEŃ

Międzynarodowy Dzień Ziemi, – Piękna nasza Ziemia cała- zabawa edukacyjna       

Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz Rachunków”

Wybory do SU

Powiatowy Konkurs Matematyczny – etap rejonowy

MAJ

Święta majowe

Obchody Święta Patrona Szkoły:
- uroczysty apel- 116 rocznica Strajku    Dzieci Wrzesińskich
- Rajd Szkolny im. Patrona Szkoły

Dzień Matki

CZERWIEC

Dzień Dziecka

Dzień Sportu

Muzyczno-plastyczne wariacje artystyczne

Uroczyste pożegnanie absolwentów

Uroczystość zakończenia roku szkolnego

Wycieczki klasowe, biwaki

Podsumowanie konkursów matematycznych

Ogólnopolski Tydzień Czytania- Rodzice czytają dzieciom

 

Harmonogram imprez sportowo-rekreacyjnych  2016/17

L.p.

Nazwa imprezy

Termin

 

1.

"Uzależnia mnie tylko sport"- projekt kl. I-III i IV-VI

 

 

2.

1-szy krok z Królową Sportu- zawody LA dla uczniów klas I-VI

Wrzesień- grudzień

 

3.

Mistrzostwa SSP-2 w biegach przełajowych

Wrzesień

 

4.

Mistrzostwa SSP-2 w pływaniu drużynowym

Październik

 

5.

Mistrzostwa SSP-2 w warcabach

Grudzień

 

6.

Mistrzostwa SSP-2 w szachach

Listopad

 

7.

Mistrzostwa SSP-2 w tenisie stołowym chłopców

Październik

 

8.

Mistrzostwa SSP-2 w piłce nożnej- z udziałem Rodziców

wiosna 2016

 

9.

Mistrzostwa SSP-2 w siatkówce

Styczeń/Luty/Marzec

 
10. Święto Sportu Szkolnego

czerwiec

 
11. Perfect Body    

12.

Zielona szkoła

Wrzesień

 

WYCHOWANIE ZDROWOTNE – PROGRAMY 2016/2017

1.     Program „Moje dziecko Idzie do Szkoły”. Odbiorcami są dzieci z klas „0”oraz ich rodzice.
Celem programu jest
zwrócenie uwagi rodziców na potrzeby dziecka wynikające z rozpoczęcia nauki w szkole.

2.    Program „Trzymaj Formę” - X edycja programu. Odbiorcami programu są uczniowie klas V-VI.
Celem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.

3.    Projekt PL 0432 „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” . Odbiorcami projektu są dzieci z klas „0” oraz rodzice.
Celem projektu  jest poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży w Polsce poprzez zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży narażonych na nadwagę, otyłość i choroby dietozależne.
Obecnie trwa kontynuacja projektu, która potrwa do 2016 roku.

4.    Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu.
Celem  programu jest zmniejszenie zachorowań wynikających z palenia tytoniu poprzez zmniejszenie czynnej i biernej ekspozycji na dym tytoniowy.

      W ramach programu:

l  Konkurs „Palić nie palić - oto jest pytanie?” wzorem lat ubiegłych. Ogłoszenie I kw. 2017 rok - konkurs skierowany do klas V.

l  Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu (ŚDbT) – 31 maja 2017.

l  Kampania „Rzuć palenie razem z nami” (RzPRzN) 3 czwartek listopada – 14.11.2016. 

W ramach obchodów ŚDbT i RzPRzN przygotowanie tematycznych gazetek, pogadanek, konkurs plastyczny.

5.    Program „Czyste powietrze wokół nas”.  Program skierowany jest do dzieci klas „0” oraz ich rodziców.
Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie
w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

6.    Program „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Odbiorcami programu są uczniowie klas IV-VI.
Celem programu jest zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie: umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich oraz postaw
asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia.

7.    Program „Nie pal przy mnie proszę”. Odbiorcami programu są uczniowie klas I-III. Celem programu jest zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne
zdrowie, kształtowanie: umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich oraz postaw asertywnych.

  1. Światowy Dzień Zdrowia (07.04.2017r.)

Programy prozdrowotne, projekty edukacyjne i inne akcje edukacyjne realizowane w ciągu roku szkolnego 2016/2017

     1.   Program "Trzymaj formę" -XI edycja
     2.  Projekt PL 0432 "Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy"
     3.  Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu
     4.  Program "Czyste powietrze wokół nas"
     5.  Program "Znajdź właściwe rozwiązanie"
     6.  Program "Nie pal przy mnie proszę"
     7.  Światowy Dzień Zdrowia
     8.  Bajkowe godziny w bibliotece
     9.  Bezpieczne wakacje