Świetlica szkolna


    Szkoła prowadzi świetlicę szkolną dla uczniów, którzy z różnych przyczyn, muszą dłużej przebywać w szkole. Świetlica spełnia pozalekcyjną formę wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.
Posiada dwa pomieszczenia do zajęć, sprzęt do gier i zabaw świetlicowych. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły,
ze szczególnym uwzględnieniem treści wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w Programie Wychowawczym Szkoły. Opiekę pedagogiczną w świetlicy sprawują: kierownik oraz wychowawca.

W sprawie odpisów obiadów proszę zgłaszać się do kierownika świetlicy p. Ewy Olichwer.
 

Nieobecne dzieci chodzące na obiady proszę zgłaszać u kierownika świetlicy p. Ewy Olichwer---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza świetlica po remoncie -rok szkolny 2017/2018


W nowej powiększonej świetlicy mamy do dyspozycji dwie sale w których to możemy spędzać miło czas odpoczywając przy różnych zabawach i grach.
Można też w spokoju i ciszy popodrabiać pod kierunkiem opiekunów lekcje i zająć się nauką w czasie wolnym.
Nasza nowa szkolna świetlica stała się większa , bardziej przestronna i zapewnia większy komfort pracy i odpoczynku uczniów.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tak wyglądała kiedyś nasza świetlica ...... trochę historii

        


Świetlica szkolna czynna: pn- czw od 6.30-17.00, pt od 6.30 do 16.30

Wydawanie obiadów: Codziennie od godz. 11.30- 13.30

cena 1-go obiadu: 4 pln, termin płatności za obiady: do 15-go każdego miesiąca

Opiece świetlicy podlegają uczniowie z klas 0 - VI.

Uczniowie powinni być zapisani przez rodziców na początku roku szkolnego w formie wypełnienia karty przyjęcia ucznia do świetlicy.


Formy pracy świetlicy szkolnej

 •  oddziaływanie werbalne,

 •  zadania i ćwiczenia samodzielnie wykonywane przez dzieci,

 •   gry i zabawy ruchowe,

 •   zajęcia twórcze,

 •   zajęcia związane z muzyką,

 •   wycieczki i spacery,

 •  uroczystości świetlicowe.

 

 • Zajęcia świetlicowe ukierunkowane są na:

 •   wyrobienie nawyków kulturowych i higienicznych,

 •   wdrożenie zasad postępowania moralnego,

 •   kształtowanie współdziałania w grupie,

 •   rozwijanie zdolności i zainteresowań,

 •   niwelowanie deficytów rozwojowych oraz trudności dydaktycznych,

 •   pomoc w odrabianiu prac domowych.

W trakcie prowadzonych zajęć staramy się stosować różnorodne

metody i formy pracy, korzystać z ciekawych pomocy tak, aby

dziecko miało możliwość doskonalenia swoich umiejętności.

Regulamin Świetlicy Szkolnej

1. Po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy wychowawcy.

2. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom oraz wychowawcom.

3. Bierzemy czynny udział w zajęciach, grach, zabawach, które są nie tylko przyjemnością ale uczą, bawią i wychowują.

4. Swoimi pomysłami i umiejętnościami włączamy się do pracy i uroczystości organizowanych w świetlicy.

5. Szanujemy sprzęt w świetlicy, gry, zabawki, bo to jest nasza wspólna własność.

6. Po skończonych zajęciach lub zabawie sprzątamy po sobie, odkładając wszystko na swoje miejsce.

7. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę aby nie przeszkadzać innym.

8 Kulturalne zachowanie się w czasie spożywania posiłków świadczy o naszym wychowaniu.

9. Dobre zachowanie i czynny udział w zajęciach będzie mile widziany.

10. Swoje wyjście ze świetlicy zawsze zgłaszamy wychowawcy.  

  

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Świetlica szkolna bierze czynny udział w Światowym Dniu Pluszowego

 

Świetlica szkolna bierze udział w akcji Światowego Dnia Pluszowego Misia. W tym dniu przynosimy nasze ulubione misie, misie naszych rodziców, dziadków i starszego rodzeństwa. Każdy miś ma karteczkę z nazwiskiem właściciela. Dzieci ze świetlicy wykonują plakaty, rysunki swojego ulubionego misia. Najładniejsze rysunki otrzymują nagrody i wyróżnienia.

   

  


Nasze prace

    

   

    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rok szkolny 2017/2018

        W świetlicy szkolnej odbyły się obchody Dnia Chłopca, Andrzejki, Mikołajki. Dzieci wspólnie wykonały prześliczne prace plastyczno-techniczne, które można podziwiać na gazetce świetlicowej.
Chętnie również wykonały ozdoby świąteczne: choinki, bombki, aniołki i kolorowe łańcuchy którymi udekorowały choinkę i salę świetlicową.