Uchwała Nr 1/I/2017

Rady Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni we Wrześni

z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie Statutu Szkoły

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949), w związku z art. 322 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 i 949) uchwala się Statut Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.

 

Statut

 Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2

 im. Dzieci Wrzesińskich

 we Wrześni

 

 

 

 

 Statut Szkoły

 

Załączniki do Statutu Szkoły

 

Przedmiotowy system oceniania