Uchwała Nr 1/I/13

Rady Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2

we Wrześni z dnia 27 listopada 2013 roku

Na podstawie art. 50 ust. 2 punkt 1, w związku z art. 42 ust. 1 ustawy

z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572

z późniejszymi zmianami) Rada Szkoły uchwala zmiany w dotychczasowym statucie i ogłasza tekst jednolity

 

Statut

 Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2

 im. Dzieci Wrzesińskich

 we Wrześni

 

 

 

 

 Statut Szkoły

 

Załączniki do Statutu Szkoły

Załącznik Nr 1:

Ceremoniał szkolny

 

Załącznik Nr 2:

Przedmiotowy system oceniania