HISTORIA SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 sięga roku 1932

1932 rozdzielenie Szkoły Powszechnej Koedukacyjnej na szkołę męską i żeńską
1939 wybuch II wojny światowej
1945 wznowienie nauczania, podział młodzieży wrzesińskiej według rejonów do nr 1, 2, 3
1950 organizacyjna konferencja Rady Pedagogicznej pod przewodnictwem Stefana Tuhego
1951 nadzwyczajna konferencja w związku z przeorganizowaniem Szkoły Podstawowej nr 2
 1953 zmiana dotychczasowego dyrektora Stefana Tuhego, którego stanowisko objął Stefan Wojcieszak
1960 wmurowanie kamienia węgielnego pod gmach Szkoły Podstawowej nr 2, Pomnika 1000-lecia istnienia Państwa Polskiego
1961 techniczny odbiór Szkoły Tysiąclecia i główne uroczystości otwarcia z udziałem ówczesnego ministra obrony Mariana Spychalskiego, odsłonięcie tablicy z napisem "Szkoła Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego"
1961/62 rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem uczestników strajku szkolnego z 1901 r.
4 marca 1963 nowym kierownikiem szkoły zostaje Zygmunt Fil
 1967 działa kółko recytatorskie przy współudziale zespołu tanecznego, chóru szkolnego oraz zespołu muzycznego
1968 z okazji 50 rocznicy Powstania Wielkopolskiego młodzież gościła weteranów powstania: Piotra Stasika i Kazimierz Gawła
1970/71 wprowadzono do szkoły eksperyment doc. dra Muszyńskiego
20 maja 1973 drużyna harcerska otrzymała sztandar oraz nadano jej imię Leokadii Stankowskiej - uczestniczki strajku Dzieci Wrzesińskich
1973/74 pracę w tym roku szkolnym rozpoczęto pod kierunkiem nowego dyrektora mgr Bogdana Sieradzkiego
1974/75 szkoła liczyła 1092 uczniów, w 31 oddziałach, natomiast grono składało się z 40 osób
1975/76 uroczyste otwarcie Izby Pamięci Narodowej; 20 maja obchodzono 75 rocznicę Strajku Dzieci Wrzesińskich
kwiecień 1978 wizyta Rady Pedagogicznej za Szkoły Podstawowej nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego 1906-1907 z Torunia
8 września 1979 odsłonięcie w parku im. Dzieci Wrzesińskich pomnika Marii Konopnickiej
1983 powołanie na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły mgr Elżbiety Rogozińskiej
1984/85 I Rajd Turystyczny im. Patrona Szkoły
1988/89 wydanie pierwszego numeru gazetki szkolnej - kwartalnika "Nasz Mały Świat"
1990/91 wprowadzenie do szkoły nauki religii
1991 pierwsza wizyta 37-osobowej grupy uczniów z Bruz we Francji i rewizyta uczniów wrzesińskich
1 września 1991 powołanie na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły mgr Reginy Mazurek, a od 1 grudnia funkcję tę obejmuje mgr Danuta Pawlak
1 listopada 1993 powierzenie w wyniku konkursu funkcji dyrektora szkoły mgr Mirosławowi Brykowi
 1994/95 pobyt uczniów z Bruz i wyjazd uczniów "dwójki" do Bretanii; wizyta delegacji z Danii
1 września 1997 powołanie na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły mgr Alicji Mareckiej
28 października 1997 wizyta Jego Ekscelencji Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego
październik 1997 przyjazd uczniów z Francji i wyjazd grupy dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 do Francji 
1 września 1999 przekształcenie ośmioklasowej szkoły podstawowej w sześcioklasową, w związku z reformą oświatową
11 maja 2001 XVII Rajd Turystyczny im. Patrona Szkoły
19 maja 2001 uroczyste obchody 100 rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich
październik 2001 wizyta w zaprzyjaźnionej Szkole Podstawowej nr 1 im. Strajków Szkolnych w Toruniu w związku z obchodami 25-lecia nadania imienia toruńskiej szkole
wrzesień 2004 nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Koźminie Wlkp. im. Strajku Dzieci Koźmińskich
kwiecień 2005 uroczysta Msza św. z udziałem całej społeczności szkolnej w związku ze śmiercią papieża Jana Pawła II
marzec 2006 otrzymanie Certyfikatu za udział w projekcie edukacyjnym "Wielkopolska to My - wczoraj, dziś, jutro"
maj 2006 obchody 105 rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich; otrzymanie i poświęcenie nowego sztandaru
wrzesień 2007 nowa zewnętrzna szata szkoły
6 grudnia 2008 oddanie do użytku boisk sportowych "Orlik 2012"