Ogłoszenie - Rekrutacja

Dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

ogłasza w dniach  od 22 stycznia do 12 lutego 2018

1. Zapisy do pierwszej klasy szkoły podstawowej dzieci urodzonych w roku 2011
2. Zapisy do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej dzieci urodzonych
w roku 2012

Obowiązek zapisu dotyczy wszystkich dzieci urodzonych w danym roku,
również realizujących klasę "0" w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Zapisy zostaną przeprowadzone w sekretariacie szkoły w godz. 8.00- 15.00
Rodzice winni zgłosić się z dowodem osobistym oraz numerem PESEL dziecka

Dokumenty rekrutacyjne i szczegóły zapisu do szkoły  -   rekrutacja 2018/2019 - (aktualności)

Kalendarz na styczeń 2018
8.01.2018 - Informacja o ocenach przewidywanych
17.01.2018 - Wystawienie ocen ze wszystkich przedmiotów....
pozostałe daty znajdziesz na zakładce aktualności
Uwaga
Z dniem 1 grudnia 2017r. wprowadzamy możliwość dokonywania wpłat za obiady w formie przelewu na konto:

BS Września, nr konta: 23 9681 0002 0014 4124 1108 2980
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2
62-300 Września, ul. Kościuszki 24

tytuł wpłaty:

obiady za miesiąc luty/2018r.
imię i nazwisko dziecka, klasa
wpłatę należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia każdego miesiąca !
Wyjątkowo w lutym do 08.02.2018r. - ze względu na nadchodzące ferie !!!

( odpłatność za obiady w lutym 2018r. wynosi 40 zł )

Konto do wpłat na Komitet Rodzicielski

50 9681 0002 0000 0143 0011 9123

--Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018--   więcej...
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018        więcej...