REGULAMIN

POWIATOWEGO  KONKURSU MATEMATYCZNEGO

„MISTRZ RACHUNKÓW”

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 

I.              ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

 

·         Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VI.

·         Organizatorem konkursu jest

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrześni

 ul. Kościuszki 24,  tel. 061- 4360-222

 

·         Cele konkursu to:

-          Popularyzowanie matematyki wśród uczniów i rozwijanie zainteresowań matematycznych

-          Motywowanie do samodzielnej i systematycznej pracy.

 

II.             WYMAGANIA     

   

      PRZEBIEG  POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW

 

1.    ETAP SZKOLNY

 

·         Etap szkolny przeprowadza  Szkolna Komisja Konkursowa (w załączeniu  zadania na etap szkolny).

·         Protokół z eliminacji szkolnych (na załączonym wzorze protokołu), ostemplowany pieczęcią szkoły, podpisany przez członków Komisji Szkolnej   i przesłany do 8 kwietnia  2016r. na adres Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni. W  protokole          z przebiegu eliminacji szkolnych należy uwzględnić liczbę uczestników oraz wykaz uczestników, którzy zakwalifikowali się do konkursu na szczeblu powiatowym.

·         Kwalifikacje do etapu powiatowego:

            

Liczba uczniów w szkole

Liczba uczestników zgłoszonych do drugiego etapu

poniżej 500

2

od 501 do 700

2

od 701 do 1000

3

 powyżej 1000

4

 

2.    ETAP POWIATOWY

 

·         Etap powiatowy odbędzie się w dniu:            

        28 kwietnia 2016 r.(czwartek) o godz. 11:50

 

              w  Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni                                                                                                    

 

 

·         Protokół komisji z przebiegu eliminacji powiatowych   uwzględni liczbę uczestników, wykaz szkół przygotowujących uczniów do konkursu,  wykaz uczestników, którzy zajęli I, II , III,  miejsce  wraz z danymi osobowymi nauczycieli ich przygotowujących.

                       

III.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

·         Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonych salach
w warunkach zapewniających samodzielność pracy.

·          Uczestnicy konkursu nie korzystają z kalkulatorów i telefonów komórkowych.

·         Prace pisemne po ich sprawdzeniu przez komisję konkursową stają się dokumentami, które są dostępne w SSP nr 2 we Wrześni.

 

 

 

IV.          Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności na konkursie

Działania na liczbach wymiernych, procenty, potęgi, pierwiastki, wyrażenia algebraiczne, kolejność wykonywania  działań, kwadraty magiczne.

 

          B. Umiejętności

·          Przeprowadzanie rozumowań matematycznych.

·          Posługiwanie się własnościami liczb i działań.

·          Znajomość kolejności wykonywania działań.

 

           C. Literatura:

 

Podręcznik do klasy V i VI szkoły podstawowej, zbiory zadań dla uczniów klas V i VI.

 

 

 

Adres i kontakt telefoniczny:

SSP nr 2 we Wrześni, tel. 061-4360-222

malobog@wp.pl

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Organizatorzy konkursu:

Małgorzata Bogucka, Elżbieta Szymańska,

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

Konkurs „Mistrz Rachunków” klas V i VI

etap szkolny 2011/2012

 

 

1.

11 · 7 -  57 =

26.

842000 : 842 =

2.

12,096 · 100 : 1000 =

27.

=

3.

(1,5 : 0,5)3 =

28.

43 + 7 · 9 =

4.

(- 948 + 57) · 0 · 13 =

29.

(-167) - 1,89  + 167 =

5.

(- 1,1)2 =

30.

375 : (-25) =

6.

(-)3 =

31.

(-3600) : 900 +4 =

7.

9(-3 +5) =

32.

(0,1)6 =

8.

33.

 =

9.

 =

34.

- 45,1 · [-15-(-14)] =

10.

(-100)3 =

35.

320 : 0,08 =

11.

- 128 – 8 + 128  =

36.

- 105 : (- 5+2) =

12.

37.

=

13.

15 · 15 =

38.

666 : =

14.

63 : (-9) =

39.

6[-9 – (-11)]  =

15.

 =

40.

(-12) · 12 =

16.

3,6 : 0,006 =

41

5600 : 7 =

17.

500000 : (-1000) =

42.

0,536 · 105 =

18.

 · 100 =

43.

27:1000 =

19.

- 5x · (- ) =

44.

  =

20.

x + 8x + 7x + 3x + 2x =

45.

1000000000 : 100000 =

21.

0,03 · 0,70 =

46.

1052 : 4 =

22.

=

47.

840 : (-40) =

23.

2000 : 0,5 =

48.

(-5 + 3)·[-7 – (-7)] =

24.

: (-0,25) =

49.

 =

25.

23 · 22 : 23 =

50.

0,012 : 4 =

51.

820 : 8,2 =

76.

(-303) : (-3) =

52.

-5-(- 5) =

77.

0,5 · 240 =

53.

10000 · 0,96 =

78.

(-480) : 20 =

54.

(-b) – (- 2b) + a  =

79.

46,3 · (9 +1) =

55.

189 +278 + 11 + 22 =

80.

3a – 7b - 5a + 7b =

56.

81.

a · ( - 3) =

57.

370 – 9 · 7 =

82.

80 · 9000 =

58.

8,3 · (7 – 7) · 4 =

83.

11 + 11 =

59.

40 · 2,5 =

84.

136 · (-2) =

60.

7,5 · (-2) =

85.

3 : 7 =

61.

 =

86.

640 +360 =

62.

(-1)13  =

87.

300 : 3 + 45 =

63.

100 : 25 + 138 =

88.

· 1=

64.

a + b -  a - b – a =

89.

234 – 64 =

65.

42 – 76 =

90.

10% liczby 64 =

66.

296 + 24 =

91.

150% liczby 500 =

67.

(-100) + (-100) · (- 7) =

92.

4900 : 700 =

68.

84 – 184 =

93.

9 · 111 =

69.

(-56) · (-10) =

94.

544 + 544 =

70.

(0,05) 2 =

95.

=

71.

250 : 50 =

96.

(-5) : 11 =

72.

532 +450 +18 =

97.

 · 600 =

73.

60 : =

98.

0,35 liczby 100 =

74.

10 – 24 : 2 =

99.

25% liczby 888 =

75.

4,8 : ( - 0,6) =

100.

0,5 · =

 

 

Strona główna