Załącznik Nr 1
do protokółu z posiedzenia
Rady Pedagogicznej

w dniu 28 sierpnia 2017 r.

 

KALENDARZ   ROKU   SZKOLNEGO   2017/2018

 

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r. /PN/ 

2.

I semestr  - 19 tygodni

4 września /PN/   - 26 stycznia 2018r. /PT/

3.

II semestr  - 15 tygodni

29 stycznia /PN/ -  22 czerwca /PT/ 2018 r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 grudnia 2017 r. /PT/

 - 31 grudnia /N/ 2017 r.

5.

Ferie zimowe – woj. wielkopolskie

12 lutego /PN/

 - 25 lutego /N/ 2018 r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

29 marca /CZ/

 - 3 kwietnia /WT/ 2018 r.

7.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

22 czerwca /PT/ 2018 r.

8.

Ferie letnie

23 czerwca /SO/  - 31 sierpnia /PT/ 2018 r.

9.

Święto Patrona Szkoły (20 maja)

18 maja /PT/ 2018 r.

10.

Dni ustawowo wolne od pracy

1 listopada /Śr/ 2017 r.

11 listopada /SO/ 2017 r.

1 stycznia /PN/ 2018 r.

6 stycznia /SO/ 2018 r.

1 maja /WT/ 2018 r.

3 maja /CZ/ 2018 r.

31 maja /CZ/ 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, Rady Szkoły, Komitetu Rodzicielskiego i Samorządu Uczniowskiego)

1.

§5 ust.2 pkt 3*: inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej

30 października /PN/ 2017 r.

2. 31 października /WT/ 2017 r.

3.

30 kwietnia /PN/ 2018 r.

4.

2 maja /ŚR/ 2018 r.

5.

4 maja /PT/ 2018 r.

6. 1 czerwca /PT/ 2018 r.

 

 

Podstawa prawna:

-       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)