KADRA   PEDAGOGICZNA

 

 Dyrekcja szkoły

Mirosław Bryk dyrektor szkoły
Danuta Pawlak wicedyrektor szkoły
Anna Łubińska wicedyrektor szkoły
 Violetta Koszarek wicedyrektor szkoły
 

Nauczyciele I etapu edukacyjnego
/edukacja wczesnoszkolna/

Agnieszka Jalowska  Frydrychowicz Joanna Łubińska Anna
Fechner Wojciechowska
Małgorzata
Wlazik Grażyna Kwa¶niewska Izabela
Przydryga-Mikołajczyk Anna Nawrocka Elżbieta Gromnicka Alicja
Janicka-Krystek Jolanta Tarasiewicz Ewa Hanna Pera
Paulina Majchrzycka Emilia Robaszkiewicz Anna Barczak
     

       Nauczyciele II etapu edukacyjnego

Język polski
Majorowicz Aurelia Goc Tomasz
Struszczyk Paulina Wasiłek Bogumiła

Matuszewska Anna

Matematyka
Szwarc Marlena Szymańska Elżbieta
Piotrowska Marzena
Język angielski / Język niemiecki
Nowakowska  Izabela Coppin Marta
Obst Karolina ( j. ang. i j. niem.) Szymankiewicz Sebastian
Biernaczyk Joanna Szafraniak Paula
Peters Anna
Przyroda/ Biologia/ Chemia
Krystyna B±czkiewicz (przyroda) Rakowiecka Maria
Historia
Benedykt Jach Kurjańska Kinga
Zajęcia komputerowe / Informatyka

   Binkowski  Sławomir

Przysiuda
Żaneta
Technika/ Zajęcia techniczne
     Alicja
Kwa¶na
Sławomir Binkowski
 
Fizyka
Mularczyk Ewa
 
Geografia
Nowicka Izabela
Muzyka, plastyka
Zamiara Agnieszka
 
Wychowanie fizyczne
Czerniak Iwona Reszelewska Anna
Kurek Violetta Hofman Janusz
Wojty¶ Karolina Chałupniczak Artur
Religia
G±siorek Magdalena s. Janina Białobłocka   Silakowska Grażyna
 
Wychowanie przedszkolne
Pera Hanna
Wychowanie do Życia w Rodzinie (WDŻ)
Tokarska Iwona
 
 
¦wietlica
Olichwer Ewa Depczyńska Małgorzata
 
Pedagog szkolny
Kostrzewska Aleksandra Radniecka Ewa
Biblioteka szkolna
Czarnecka Barbara