KADRA   PEDAGOGICZNA

 Dyrekcja szkoły

Mirosław Bryk dyrektor szkoły
Danuta Pawlak wicedyrektor szkoły
 Anna Łubińska wicedyrektor szkoły
 

Nauczyciele I etapu edukacyjnego
/edukacja wczesnoszkolna/

Agnieszka Jalowska  Frydrychowicz Joanna Łubińska Anna
Fechner Małgorzata Wlazik Grażyna Kwa¶niewska Izabela
Przydryga-Mikołajczyk Anna Nawrocka Elżbieta Gromnicka Alicja
Janicka-Krystek Jolanta Tarasiewicz Ewa Hanna Pera
Małgorzata Kapczyńska Emilia Robaszkiewicz Anna Barczak
Paulina Majchrzycka   Paulina Mikołajczak

       Nauczyciele II etapu edukacyjnego

Język polski
Majorowicz Aurelia Goc Tomasz
Struszczyk Paulina Wasiłek Bogumiła
Matematyka
Bogucka Małgorzata Szymańska Elżbieta
Język angielski
Nowakowska  Izabela Coppin Marta
Obst Karolina Szymankiewicz Sebastian
Biernaczyk Joanna
 
Przyroda
Krystyna B±czkiewicz Rakowiecka Maria
Historia
Benedykt Jach
Zajęcia komputerowe
 
                     Binkowski Sławomir
Technika
     Alicja Kwa¶na
Muzyka, plastyka
Zamiara Agnieszka
 
Wychowanie fizyczne
Czerniak Iwona Graczyk Lidia
Kurek Violetta Hofman Janusz
Wojty¶ Karolina
Religia
G±siorek Magdalena s. Janina Białobłocka   Silakowska Grażyna
 
Wychowanie przedszkolne
Kapczyńska Małgorzata   Pera Hanna
 
¦wietlica
Olichwer Ewa Depczyńska Małgorzata
B±czkiewicz Krystyna
 
Pedagog szkolny
Kostrzewska Aleksandra
Biblioteka szkolna
Czarnecka Barbara

Strona główna