Samorządowa  Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

AKTUALNOŚCI
FOTO-GALERIA I sem.
FOTO-GALERIA II sem.

OFERTA

UROCZYSTOŚCI
PROJEKTY
KONKURSY

 

PODRĘCZNIKI
NASZE SUKCESY
KARTA ROWEROWA
BEZPIECZNY INTERNET
HISTORIA
KADRA
ŚWIETLICA
 

BIBLIOTEKA
LOGOPEDA
BAZA
PATRON

KONTAKT
PLAN  LEKCJI

STATUT

ORLIK

Szkolni artyści

1961/62 - 2017/18                           Hymn Szkoły                              


Podnieśmy dumnie nasze czoła
  i uczmy się jak dzieci Wrześni,
  bo nas Ojczyzna nasza woła.
  Ucz się i pracuj, sław pracę w pieśni.

Niech nad nami sztandar łopocze,
nasz polski sztandar, wspólnego trudu
niech nam w słońcu radość migocze,
praca, wytrwałość wysiłek ludu
.

słowa: A. Baron,
muzyka: I. Parzęczewski, St. Zdunowski

====================================================================================================================================
WAKACJE !!!- odpoczywamy po roku nauki ...

 =============================================================================================================================================================================

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

NASZE WAŻNE DATY
/ KALENDARIUM/

tel./fax: 061/4360-222

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich  
62-300 Września, ul. Kościuszki 24
NIP 789-11-93-948 / Regon 000941323

ssp-2@wrzesnia.pl