stronę można sterować także przyciskami na przeglądarce ... lub

Samorządowa  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

  Podnieśmy dumnie nasze czoła
  i uczmy się jak dzieci Wrześni,
  bo nas Ojczyzna nasza woła.
  Ucz się i pracuj, sław pracę w pieśni.

Niech nad nami sztandar łopocze,
nasz polski sztandar, wspólnego trudu
niech nam w słońcu radość migocze,
praca, wytrwałość wysiłek ludu.

słowa: A. Baron,
muzyka: I. Parzęczewski, St. Zdunowski

1961/62-2016/17

SZKOŁA

AKTUALNOŚCI

PATRON

HISTORIA

BAZA

STATUT

KADRA

BIBLIOTEKA

LOGOPEDA

ŚWIETLICA

OFERTA

PROJEKTY

ZAJ. POZALEKCYJNE

KONTAKT

FOTO-GALERIA /I sem./

FOTO-GALERIA
II sem.
/2015/2016/

KONKURSY

 

UCZNIOWIE

PLAN  LEKCJI

PODRĘCZNIKI

BEZPIECZNY INTERNET

NASZE SUKCESY

KARTA ROWEROWA

UROCZYSTOŚCI

MATEMATYKA
----------------------
Blog klasy 3b -2015/16.

Szkolni artyści

Oceny już prawie wystawione ...przed nami zebrania z rodzicami..


Od 01.09.2015
darmowe podręczniki
sprawdź !

www.men.gov.pl

www.naszelementarz.men.gov.pl
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w PoznaniuNASZE WAŻNE DATY
/ KALENDARIUM/

 

 

 

 

 

 

e-mail: ssp-2@wrzesnia.pl

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich  
62-300 Września, ul. Kościuszki 24
NIP 789-11-93-948 / Regon 000941323

tel./fax: 061/4360-222